بیانیه ماموریت:

بانک صنعت و معدن، بانکی توسعه ای و تخصصی در حوزه ی صنایع و معادن کشور می باشد که از طریق تسهیل گری حرفه ای در ارائه خدمات مالی، بانکی و مشاوره ای به طرح های بزرگ زیر ساختی کشور و ایجاد و توسعه ی صنایع کوچک، متوسط و بزرگ با اولویت بخش خصوصی در توسعه پایدار کشور شامل بهبود ارزش افزوده و بهره وری صنایع، افزایش اشتغال ،توسعه متوازن منابع براساس مزیت های رقابتی منطقه ای و بهبود زیرساخت های توسعه اقتصادی، نقش موثر و یکتایی را ایفا می کند. در این راستا بانک تعاملی اثر بخش با متولیان سیاست گذاری توسعه اقتصادی کشور دارد و ارزش آفرینی خود را با اتکا به توانایی های سرمایه انسانی، شبکه ی ارتباطات بین المللی و ملی و ایجاد شرایط مناسب تامین مالی، تحقق می بخشد.
ارزش هایی که بانک صنعت و معدن در انجام ماموریت خود به آنها پایبند است، حساسیت نسبت به اثر بخشی و تخصیص بهینه منابع، سادگی و سرعت ارائه خدمات و تعهد به صیانت از محیط زیست در راستای مسئولیت های اجتماعی می باشند.

ماموریت:

تسهیل گری حرفه ای و اثربخش در ارائه خدمات مالی، بانکی و مشاوره ای به منظور تامین مالی طرح های بزرگ زیر ساختی و بنگاه های کوچک، متوسط و بزرگ با اولویت بخش خصوصی در راستای توسعه پایدار

بیانیه چشم انداز:

پیشرو در ارایه چابک و اثربخش خدمات مالی و مشاوره ای به فعالیتهای تولیدی صادرات محور و زیر ساختی دوستدار محیط زیست، همراستا با اولویت های اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار.

استراتژی بانک:

کسب برتری تخصصی و عملیاتی در بانکداری توسعه ای از طریق:

 1. تقویت راهکارهای بانکداری شرکتی
 2. توسعه تعاملات بین المللی
 3. ارتقای بهره وری
 4. توسعه بستر مشاوره سرمایه گذاری
اهداف کلان بانک:

 

 • افزایش سهم از تامین مالی طرح های زیر ساختی
 • تخصیص بهینه و اولویت دار منابع
 • افزایش سهم از تامین مالی موثر طرحهای صنعتی
 • ارتقای تعامل، جایگاه و نقش بانک در سطح بازیگران توسعه اقتصادی کشور
 • برتری در مشاوره سرمایه گذاری صنعتی در کشور
 • گسترش شبکه ارتباطات و تعاملات بین المللی
 • ایجاد ارزش حداکثری برای مشتریان شرکتی
 • بهبود توانایی شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری
 • بهبود مدیریت ریسک
 • بهبود شفافیت عملکردی و تطابق با استاندارد های بانکی بین المللی
 • بهبود نوآوری در محصولات، خدمات، ابزارهای مالی در راستای بانکداری شرکتی
 • بهبود فرآیندهای کلیدی - ارزیابی، نظارت، تخصیص و وصول
 • توسعه مهارت های فنی نوین بانکداری
 • توسعه مهارتهای نرم - غیر فنی
 • جانشین پروری و تسهیم دانش
 • توسعه ابزارهای نوین فناوری اطلاعات
 • بهبود مشارکت و حساسیت کارکنان
 • کاهش تمرکز و افزایش چابکی سازمانی

اينفوگرافيك برنامه راهبردي بانك صنعت و معدن


گروه دورانV6.0.4.0