• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

حسین مهری


مدیر عامل و عضو هيأت مدیره

نام: حسین

نام خانوادگی: مهری

سازمان: بانک صنعت و معدن

ایمیل: cmd@bim.ir