.
مرکز ارتباط بانک صنعت و معدن
تلفنبانک صنعت و معدن  75024-021

مرکز تلفن 27871000-021

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.