.

شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن
شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن

آدرس: تهران- خیابان و لیعصر- بالاتر از میرداماد- کوچه تابان  غربی - پلاک 62- طبقه 3-واحد 6- شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن

تلفن : 88798782

تلفن :88773821

فکس: 88670186
تارنما :

www.bimexchange.ir

پست الکترونیکی :
ایمیل:

info{@}bimexchange.ir

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.