.

رسانه
راه‌اندازی سامانه تلفن گویای حراست
سامانه تلفن گویای حراست به شماره ٢٢٠٤١٨٠٧ راه‌اندازی گردیده است.
مشتریان محترم می‌توانند هرگونه انتقاد، پیشنهاد و شکایت خود را از این طریق به طور مستقیم به مدیر کل حراست بانک اطلاع دهند.
 
روابط عمومی
تاریخ انتشار: ٠٥ / ٠٨ / ٩٣

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.