.

رسانه
راه‌های ارتباط مشتریان با بانک
مشتریان محترم بانك صنعت و معدن

در راستای افزایش رضایت مندی شما از خدمات بانك صنعت و معدن، مدیریت حسابرسی و بازرسی و اداره ارزیابی عملكرد و رسیدگی به نظرات مشتریان بانك، آماده بررسی و پاسخگوئی به نظرات و پیشنهادات ارزنده شما می‌باشد. در صورت تمایل می‌توانید علاوه بر ارائه نظرات و پیشنهادات خود از طریق بخش رسیدگی به نظرات در سایت اینترنتی بانك، ضمن تماس با شماره‌های ذیل نسبت به ارائه نظرات و پیگیری تلفنی موضوع اقدام نمایید.
 
٠٢١٢٧٨٧١١٣٧ - ٠٢١٢٧٨٧١٠٤٢ - ٠٢١٢٧٨٧٢٠٥٣ - ٠٢١٢٧٨٧١١٢٦ - ٠٢١٢٧٨٧٣٣٣٨
 
مدیریت حسابرسی و بازرسی و اداره ارزیابی عملكرد و رسیدگی به نظرات مشتریان
تاریخ انتشار: ٠٩ / ٠٧ / ٩٣

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.