.

رسانه
نرخ حق الوکاله بانک صنعت و معدن اعلام شد

به گزارش روابط عمومی بانک صنعت ومعدن نرخ حق الوكاله اين بانك در سال جاري معادل 5/2 درصد درسال تعيين شده است .
گفتني است مطابق ماده 3 از بسته سياستي نظارتي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران بانك ها مكلفند نرخ حق الوكاله به كارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري خود را در ابتداي هر سال تعيين و اعلام نمايند. 

تاریخ انتشار: ١١ / ٠٣ / ٩٣

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.