.

رسانه
تعیین شعب کشیک بانک صنعت ومعدن در ایام نوروز
به گزارش روابط عمومي بانك صنعت و معدن ، شعب كيش ، قشم ، اصفهان، مشهد، تبريز، ساري، شيراز، تـهـران( شـعبـه فـولاد) ، يزد ، قـم ، اراك ، سـمنان ، همدان ، رشت ، كرمان ، بوشهر و اهواز از ساعت 9 صبح الي 12 روز 29/12/1392  وروزهاي دوم لغايت چهارم فروردين ماه سال 1393 به ارائه خدمات بانكي خواهند پرداخت. 
در ضمن كليه شعب اين بانك از تاريخ 17/12/1392 لغايت روز 28/12/1392 تا ساعت 17 پذيراي مشتريان عزيز خواهند بود.
تاریخ انتشار: ١٧ / ١٢ / ٩٢

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.