.

رسانه
مابه التفاوت سود سپرده گذاران بانک صنعت و معدن پرداخت شد

به گزارش روابط عمومي بانك صنعت و معدن براساس گفته مهندس افخمي ، ما به التفاوت سود علي الحساب و قطعي سال 1391 سپرده گذاران اين بانك پرداخت گرديده است . 
در جلسه ياد شده مديرعامل بانك صنعت ومعدن بر تداوم اجراي صحيح بانكداري اسلامي و به ويژه تعيين تكليف سود علي الحساب و قطعي سپرده ها به عنوان يكي از برنامه هاي اصلي اين بانك تأكيد كرد . 
وي توسعه بانكداري الكترونيك ، به ويژه اجراي كامل بانكداري متمركز (Core banking) را به عنوان يكي از اولويت هاي مهم بانك صنعت و معدن مورد تأكيد قرار داد.
تاریخ انتشار: ١٨ / ٠٨ / ٩٢

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.