.

اعلام نرخ حق الوکاله بانک صنعت و معدن
در سال به گزارش روابط عمومي بانك صنعت و معدن ، اين بانك با توجه به سياست هاي پولي ، اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور و ضوابط و آئين نامه هاي مرتبط در خصوص هزينه هاي به كارگيري سپرده هاي سرمايه گذاري در فعاليت هاي اقتصادي نرخ حق الوكاله به كارگيري سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت
1392 را يك درصد تعيين كرد.
يادآور مي شود نرخ حق الوكاله اين بانك در سال 1391 نيز يك درصد اعلام شده بود.

تاریخ انتشار: ٢٥ / ٠٢ / ٩٢

 

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.