.
نام سمت تلفن
نادرابوالقاسمی‌مدیر امور مهندسی و پشتیبانی٢٢٠٢٩٨٢٨
حسین آرشیدمدیر امور حسابداری کل27872083
خدیجه اطیابی‌مدیر حسابرسی داخلی27871042
محمدامینیمدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات27871357
احمد آهی‌مدیر امور فناوری اطلاعات وارتباطات‌٢٢٠٢٩٨٩٣
افشین پناهنده کافی‌فرمدیر امور حوزه مدیرعامل27871040
محمد حسن ترابیمدیر روابط عمومی و امور مشتریان22029838
عباس خبازی‌‌مدیر مرکز حراست 27872016
مصطفی راستی فر‌مدیر امور راهبری شعب27872241 - 27872043
محمد حسن رهباریان‌مدیر امور وصول مطالبات27874105
علی عباسیمدیر امور سرمایه انسانی27872115
بیتاکچیانسرپرست مدیریت امور نظارت بر طرح ها٢٧٨٧3127
شهاب گرجیمدیریت ریسک27873104
حمیدمحمدمیرزاییمدیر هسته گزینش27872027
میر محمود موسویمدیر امور برنامه ریزی و بهبود روش ها‌22029892
سید زعیم موسوی محمدیسرپرست مدیریت امور ارزیابی طرح ها و اعتبارات27871070
آتوسانگاهی شیرازیمدیر امور بین الملل و خزانه داری22029876 - 22029877
سید نبی هاشمی کروئیمدیر امور حقوقی22029856-22010583

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.