.

نشانی شعب
نام شعبه کدشعبه
کد شهر استان
شهرستان

نام شعبه: تهران مرکزي
کد شعبه: 0101
آدرس: خيابان وليعصر ـ بالاتر از تقاطع شهيد چمران ـ شماره 2917
کد شهر: 021
شماره تلفن: 22029859 - 22029860 - 22029869
نمابر: 22029862
کد پستی: 1965643511
نام شعبه: تبریز
کد شعبه: 0102
آدرس: خیابان امام‌خمینی ـ بالاتر از چهارراه دکتربهشتی ـ روبروی پاساژ سامان ـ شماره ٤٩١
کد شهر: 041
شماره تلفن: ٣٣٣٥٧٥٧٦ - ٣٣٣٧٠٤٧٦ - ٣٣٣٥٤٦٥٨
نمابر: ٣٣٣٦٦٣٠٧
کد پستی: ٥١٦٣٧٥٨٩٥٦
نام شعبه: ساري
کد شعبه: 0103
آدرس: بلوار پاسداران - نبش کوچه مطهري
کد شهر: 011
شماره تلفن: 33344432 - 33344439 - 33344464 - 33344465
نمابر:
کد پستی: 1957748158
نام شعبه: زنجان
کد شعبه: 0104
آدرس: خیابان خرمشهر ـ مابین چهارراه معلم و میدان شیلات ـ شماره ١٧١
کد شهر: 024
شماره تلفن: ٤ - ٣٣٣٢٨٠٧١
نمابر: ٣٣٣٢٨٠٧٦
کد پستی: ٤٥١٦٧٣٣٤٨١
نام شعبه: اردبيل
کد شعبه: 0105
آدرس: ميدان ارتش ـ ابتداي بلوارسربازان گمنام (استقلال سابق) - پلاک 105
کد شهر: 045
شماره تلفن: 33715820 - 33724200 - 33724201
نمابر: 33724202
کد پستی: 5615796389
12345678910...>>>

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.