.

خدمات تسهیلاتی و اعتباری
خدمات تسهیلاتی و اعتباری
.
خدمات الکترونیکی
خدمات الکترونیکی
.
ارتباط با مشتریان
ارتباط با مشتریان
.
رسانه
رسانه
.
اخبار بانک

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق برای بانك صنعت و معدن محفوظ می باشد.