.

رسانه
مشاور امورزنان وزیرصنعت ، معدن و تجارت :ما عملکرد بانک صنعت و معدن را با افتخار مطرح می کنیم
مـهندس جـلودارزاده مشاورامورزنان وزيرصنعت ، معدن و تجارت در نشستي كه با حضور مهندس افخمي، رئيس هيأت مديره و مديرعامل ، اعضاي هيأت مديره و جمع كثيري از بانوان همكار بانك صنعت و معدن برگزار شد گفت : ما عملكرد اين بانك را همواره با افتخار مطرح مي كنيم .

ايشان افزود : بانك صنعت ومعدن يكي از بهترين مدل هاي ارتقاء شغلي زنان در كشورما است و سازمان هاي ديگر فاصله زيادي با آن دارند.
مهندس جلودارزاده تقويت باورحقوق برابر زنان و مردان ،ارتقاء موقعيت زنان در خانواده و جامعه و رفع چالش هاي فراروي زنان براي رشد و شكوفايي شغلي را از راهبردهاي حوزه بانوان رئيس جمهور برشمرده و تصريح كرد : وقتي كه ٥٠ درصد از اعضاي جامعه ما را زنان تشكيل مي دهند توسعه صنعتي پايدار تنها با مشاركت مردان و زنان تحقق مي يابد.
مشاورامورزنان وزيرصنعت ، معدن و تجارت در ادامه بيان داشت : رشد فردي ، تعادل خانوادگي و ارتقاء شغلي و اجتماعي سه هدف مهم است كه اگر تحقق نيابد زنان جامعه ما نمي توانند احساس كمال و سعادت كنند. 
وي افزود : زنان جامعه ما به دنبال آن هستند كه براي نجات كشور از شرايط سختي كه در آن قرار دارد ياور مردان باشند.
در اين نشست ، مهندس افخمي نيز با بيان اين كه بانك صنعت ومعدن به عنوان يك بانك توسعه اي به دنبال يافتن نقش ويژه خود براي ارتقاء و رشد و شكوفايي استعدادهاي زنان ميهن اسلامي است به بيان نمونه هايي از فعاليت زنان در عرصه هاي اجتماعي پرداخت .
مديرعامل بانك صنعت ومعدن تصريح كرد : نقش خانم ها در توسعه كشور موضوعي نيست كه نياز به اثبات داشته باشد چنانكه هم اكنون حدود ٣٦ درصد از همكاران ما را در اين بانك خانم ها تشكيل مي دهند و تأثير زيادي در كسب موفقيت هاي ما داشته اند.
ايشان با اشاره به اين كه بانك صنعت ومعدن به دنبال ايجاد زمينه ارتقاء خانم هاي همكار در رده هاي مديريتي است خواستار تلاش بيشتر اين همكاران براي افزايش دانش فردي و حرفه اي آنان شد.
مهندس افخمي در بخش پاياني سخنان خود گفت : خانم هاي همكار علاوه بر انديشيدن به نقش فعال و ارتقاء مديريتي در بانك بايد به انجام وظيفه خود در زمينه تحكيم بنيادهاي خانواده نيز اهميت بدهند.
تاریخ انتشار: ٢٢ / ٠٤ / ٩٣

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.