.

امداد مشتریان
  • پشتیبانی فناوری اطلاعات
سرکار خانم خانلری : 27874122-021

  • تلفنبانک صنعت و معدن  75024-021

  • اداره امور مشتریان 
آقای چگینی  27872138-021
آقای زرشکی 27873232-021

.تهـران، خیابان ولیعصر، بالاتر از تقاطع چمران، شماره 2917

.22029811-19

.1965643511

.info[@]bim.ir

.19615-314

.

تمام حقوق براي بانك صنعت معدن محفوظ مي باشد.