مديرعامل بانك صنعت و معدن زمينه همكاري اقتصادي ايران و آلمان را تشريح كرد
مهندس افخمي رئيس هيأت مديره و مديرعامل بانك صنعت و معدن با حضور درجمع بيش از 300 نفر از مديران اقتصادي و رؤساي شركت هاي اقتصادي و صنعتي آلمان و همچنين تعدادي از شركت هاي ايراني درآن كشور ضمن ارائه تصوير واقعي صنايع ايران به تشريح زمينه همكاري كشورمان با شركت هاي آلماني پرداخت .
در اين همايش كه در محل هتل وستين گراند شهر برلين برگزار شد« وركهارد دامن » رئيس شركت ام ام اس دماگ آلمان و معاون انجمن همكاري خاورميانه و نزديك آلمان ( نموف)، ايران را به عنوان كشوري كه به هيچ وجه در معادلات بين المللي نمي توان آن را ناديده گرفت توصيف كرد .
(ادامه مطلب)
بایگانی اخبار